4216130701006 Насос водяной ГАЗель Бизнес дв.УМЗ-4216 ЕВРО-4,Next дв.УМЗ-А274 УМЗ — 4216.1307010-06 4216.1307010-06/4216-00-1307010-006 4216.1307010

Распечатать

Главная   Запчасти для наших машин и тракторов

4

1

Код для заказа: 943086


Добавить фото

5 000 ₽

Дадим оптовые цены предпринимателям и автопаркам ?

Наличные при получении
VISA, MasterCard, МИР
Долями
Оплата через банк

Производитель: УМЗ

Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону
8 800 6006 966.

Есть в наличии

Самовывоз

Уточняем

Доставка

Уточняем

Доступно для заказа — 4 шт.

Данные обновлены: 13.04.2023 в 13:30

  • Все характеристики
  • Отзывы о товаре

  • Вопрос-ответ

  • Аналоги

Характеристики

Сообщить о неточности
в описании товара

Код для заказа

943086

Артикулы

4216.1307010-06, 4216.1307010-06/4216-00-1307010-006, 4216.1307010

Производитель

УМЗ

Каталожная группа:


. .Система охлаждения
Двигатель

Ширина, м:


0.13

Высота, м:


0.13

Длина, м:


0.2

Вес, кг:


1.948


Отзывы о товаре


Вопрос-ответ

Задавайте вопросы и эксперты
помогут вам найти ответ

Чтобы задать вопрос, необоходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте

Чтобы добавить отзыв, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте

Чтобы подписаться на товар, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте

Легковые автомобили • ГАЗ • ГАЗель Автобус • ГАЗель Автобус 2.

9 (ЮМЗ-4216) (01.2005 — 03.2013) • Главный цилиндр

1. Üldtingimused.

Käesolevad müügitingimused on leping e-poe klientide (Ostja) ja S.V Ärigrupp OÜ (Müüja) vahel ostmise ja müümise reeglite kehtestamiseks ja osapoolte vaidluste lahendamiseks. Neis tingimustes sätestatakse Müüja ja Ostja õigused ja kohustused,vastutus, kaupade omandamise ja nende Eest tasumise tingimused, tarne- ja reklamatsiooni kord. Müügitingimused ei saa olla Vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Kõik muudatused ja täiendused jõustuvad veebilehel avaldamise hetkest. Müüja ei olevastuav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole käesolevaid Tingimusi lugenud.

2. Клиенди и мед.

Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldaksevastavuses Andmekaitseseadusega. Ostjavastutab oma esitatavate andmete õigsuse eest. Ostja Vastutab Selle Eest, и др. Тема sisselogimisandmed ei satuks kolmandate isikute kätte. Müüja eivastuta tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja sisselogimisandmete sattumine kolmandate isikute kätte Ostja süü läbi.

3. Kaupadehindjainformatsioonitäpsus.

Toodete hinnad on esitatud eurodes ilma transpordikuluta. Хиннад сисалдавад кайбемаксу. Müüja eivastuta tooteinfo ebatäpsuse eest, см. informatsioon pärineb tootjatelt. Hinna- ja tooteinfo võib muutuda, muudatused jõustuvad alates avaldamise hetkest. Juhul, kui tehnilise vea tõttu on mõne pakutava toote хинд muutunud ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole eraldi märkinud, et tegemist on the poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, siis on Müüehjal õigus taganeda ostu-müügit Lisaks Kauba hinnale kohustub Ostja tasuma ka Kaubaga kaasnevad transpordikulud. Transpordikulu suurus oleneb transpordi viisist, sihtkohast, saadetise kaalust ja mõõtudest.

4. Теллимуза эситамин.

Ostja saab tellimuse esitada LakiNet.ee veebilehe tellimussüsteemi kaudu või meiliga aadressil [email protected] . Peale tellimuse sooritamist saadab Müüja Ostja e-posti aadressile tellimuse kinnituse. Kauba eest on võimalik tasuda üle Pangalingi või ülekandega. Ostja ja Müüja vaheline müügitehing loetakse sõlmituks hetkest, kui Ostja on nõustunud müügitingimustega ja tellimuse edukalt sooritanud. Tellimuse täitmist alustatakse peale tellimuse täissumma laekumist Müüja pangaarvele. Tellimus tühistatakse automaatselt, kui Ostja ei ole tellimuse summat õigeaegselt tasunud. Tellimuse tähtaega arvestatakse tööpäevades. Tarnetähtaeg kehtib juhul, kui tellimise hetkel on kaup varuosade tarnija laos. Müüjal on õigus keelduda tellimuse täitmisest kuitellimuse täitmine on võimatu temast sõltumatutel asjaoludel.

5. Kaupade kättetoimetamine.

Ostjal on võimalus kaup kätte saada Laki Auto Tallinna või Tartu esindustes. Soovi korral toimetatakse kaup Ostjale kulleriga, Sellisel juhul lisandub kauba hinnale transpordikulu Vasavalt hinnakirjale. Transpordiviisi valiku teeb Ostja tellimust vormistades. Tellitud kaup saadetakse tellimuses märgitud aadressile. Juhul, kui tarne Ostja märgitud aadressil ei ole võimalik, tagastatakse kaup Müüja lattu. Korduva tarne kulu kannab Ostja. Müüja eivastuta kauba tarne hilinemise ja sellest põhjustatud kahjude eest.

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine.

Füüsilisest isikust Ostjal on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Lepingu katkestamiseks tuleb kaup tagastada. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema originalaalpakendis. Kaubal peavad alles olema kõik originalalkleebised ja sildid. Kui pakend puudub, on määrdunud või rikutud, on Müüjal õigus keelduda kauba tagasi ostmisest. Ostjapoolsel lepingust taganemisel kannab toote tagastamise kulud Ostja. Ostjal puudub õigus ostu-müügilepingust taganeda, kui ostu-müügilepingu objektiks on toode mis on valmistatud Ostja tellimuse alusel ja Müüjal puudub võimalus toote tagastamiseks tarnijale.

7. Гарантии.

Kõigi kaupade puhul kehtib eraisikust ostjale 24 kuuline garantii. Juriidilisest isikust ostja puhul kehtib tootja poolt määratud garantiiaeg. Garantiiperioodi arvestatakse alates kauba üleandmisest ostjale. Toote ümbervahetamine või garantiiremont ei pikenda esialgset garantiiaega. Garantii aluseks on Müüja poolt väljastatud müügidokument. Garantii hõlmab ennekõike tootel ilmnenud tootmis- ja materjalivigu ning garantii alla ei kuulu vead mis põhjustatud normaalsest kulumisest, valest paigaldusest, valest kasutamisest, muudest välisteguritest põhjustatud vigadest. Garantii kehtib ainult tingimusel, et toode on paigaldatud ametlikus autotöökojas ja paigaldamisel on täidetud kõik tootjapoolsed nõuded.

8. Vaidluste лахендамин.

Ostja ja Müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, on pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

1.02.2018
S. V. Äriggroup OÜ
Лаки 7, Таллинн

1. Общие положения

1.1. Настоящая политика конфиденциальности регламентирует принципы сбора, обработки и хранения персональных данных. Персональные данные обрабатывает и хранит S. V. Ärigrupp OÜ, которая является контролером персональных данных (далее контролер).

1.2. Для целей настоящей политики конфиденциальности под субъектом данных понимается клиент или другое физическое лицо, персональные данные которого обрабатываются контролером.

1.3. Для целей настоящей политики конфиденциальности под покупателем понимается любое лицо, приобретающее товары или услуги на веб-сайте контролера.

1.4. Контролер соблюдает принципы обработки персональных данных, предусмотренные законодательством, и, помимо прочего, обрабатывает персональные данные законным, справедливым и безопасным образом. Контролер может заявить, что персональные данные были обработаны в соответствии с положениями законодательства.

2. Сбор, обработка и хранение персональных данных

2.1. Персональные данные, собранные, обработанные и сохраненные контролером, были собраны в электронном виде, в основном через веб-сайт и электронную почту.

2.2. Предоставляя свои персональные данные, субъект данных предоставляет контролеру право собирать, упорядочивать, использовать и администрировать в целях, определенных в политике конфиденциальности, персональные данные, которыми субъект данных прямо или косвенно делится с контролером при покупке товаров. или услуг на сайте.

2.3. Субъект данных несет ответственность за точность, правильность и достоверность предоставленных им данных. Предоставление заведомо ложных данных расценивается как нарушение политики конфиденциальности. Субъект данных должен немедленно уведомить контролера о любых изменениях в представленных данных.

2.4. Контролер не несет ответственности за любой ущерб или убытки, причиненные субъекту данных или третьей стороне в результате предоставления субъектом данных ложных данных.

3. Обработка персональных данных клиентов

3.1. Контроллер может обрабатывать следующие персональные данные субъекта данных:

3.1.1. Имя и фамилия;

3. 1.2. Номер телефона;

3.1.3. Адрес электронной почты;

3.1.4. Адрес доставки;

3.2. Помимо вышеизложенного, контролер имеет право собирать данные о клиенте, имеющиеся в публичных реестрах.

3.3. Правовая основа для обработки персональных данных в пунктах (a), (b), (c) и (f) статьи 6(1) Общего регламента по защите данных:

(a) субъект данных дал согласие на обработку своих персональных данных для одной или нескольких конкретных целей;

(b) обработка необходима для выполнения договора, стороной которого является субъект данных, или для принятия мер по запросу субъекта данных до заключения договора;

(c) обработка необходима для соблюдения юридического обязательства, которому подчиняется контролер;

(f) обработка необходима для целей законных интересов, преследуемых контролером или третьей стороной, за исключением случаев, когда такие интересы превалируют над интересами или основными правами и свободами субъекта данных, которые требуют защиты персональных данных, в частности, если субъект данных является ребенком.

3.4. Обработка персональных данных в соответствии с целью обработки:

3.4.1. Цель обработки – безопасность
Максимальный срок хранения персональных данных – в соответствии со сроками, установленными законом

3.4.2. Цель обработки – обработка заказов
Максимальный срок хранения персональных данных – 7 лет.

3.4.3. Цель обработки – обеспечение функционирования сервисов интернет-магазина
Максимальный срок хранения персональных данных – 7 лет.

3.4.4. Цель обработки – управление клиентами
Максимальный срок хранения персональных данных – 7 лет.

3.4.5. Цель обработки – финансовая деятельность, бухгалтерский учет
Максимальный срок хранения персональных данных – в соответствии со сроками, установленными законодательством

3.4.6. Цель обработки – маркетингМаксимальный срок хранения персональных данных – 7 лет.

3.5. Контроллер имеет право передавать личные данные клиентов третьим лицам, таким как обработчики, бухгалтеры, транспортные и курьерские компании, компании, предоставляющие услуги по переводу. Контроллер отвечает за обработку персональных данных.

3.6. Контролер обрабатывает и хранит персональные данные субъекта данных, применяя организационные и технические меры для обеспечения защиты персональных данных от любого случайного или незаконного уничтожения, изменения, раскрытия и любой другой незаконной обработки.

3.7. Контроллер хранит данные субъектов данных в зависимости от цели обработки, но не более 7 лет.

4. Права субъекта данных

4.1. Субъект данных имеет право получить доступ к своим персональным данным и изучить их.

4.2. Субъект данных имеет право на получение информации об обработке своих персональных данных.

4.3. Субъект данных имеет право изменять или исправлять неточные данные.

4.4. Если контролер обрабатывает персональные данные субъекта данных на основании согласия, предоставленного последним, субъект данных имеет право отозвать свое согласие в любое время.

4.5. Чтобы воспользоваться своими правами, субъект данных может обратиться в службу поддержки интернет-магазина по адресу info@lakiauto. ee.

4.6. Для защиты своих прав субъект данных может подать жалобу в Инспекцию по защите данных.

5. Заключительные положения

5.1. Эти условия защиты данных были подготовлены в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, и отменив Директиву 95/46/EC (Общее положение о защите данных), Закон о защите персональных данных Эстонской Республики и законодательство Эстонской Республики и Европейского Союза.

5.2. Контроллер имеет право частично или полностью изменить условия защиты данных, уведомив субъектов данных об изменениях через https://lakinet.ee/.

Палатки «Газель»

ОТ СУМКИ ДО СБОРКИ ЗА СЕКУНДУ!

В Gazelle Tents мы знаем, как важно проводить время на свежем воздухе с людьми, которые вам небезразличны. Нам нравится спонтанно ходить в походы или просто отдыхать на заднем дворе с друзьями и семьей. Наши продукты помогут вам насладиться этими особыми моментами с меньшими трудностями.

НАША САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ПАЛАТКА

Видеогалерея